Service og årskontroll på brannslukningsutstyr

Kontroll

Vi er spesialister på manuelt slokkeutstyr og utfører kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret i bedrifter, offentlige institusjoner, borettslag og sameier.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Brannslukningsapparater og brannslanger hos bedrifter, offentlige institusjoner og fellesarealer i borettslag/sameier skal kontrolleres av autorisert personale hvert år.

Brannslokningsapparater i bolig skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år, men mange velger å få gjort dette oftere. I tillegg til kontrollene utført av autorisert personale, skal man også utføre en egenkontroll hvert kvartal.

Serviceavtale

Ved å inngå en serviceavtale med Brannsikring Vestfold AS vil vi passe på at kontrollen blir utført til rett tid og at kunden få en totaloversikt over utstyret, tilstand på utstyret samt eventuelle feil og mangler. I tillegg gjennomgår vi skilting av brannslukningsutstyr og rømningsveier, samt eventuelle hindringer og mangler.

Vi sørger for at de forskriftsmessige periodiske kontrollene som trykkprøvinger og utvidede servicer blir utført. Alt dette dokumenteres i en sky lagret vedlikeholdsrapport som sendes til kunden etter kontrollen. Våre dyktige og erfarne serviceteknikere som er sertifisert vil i samarbeid med kunden finne de beste og sikreste løsningene. 

Kontakt oss
© Brannsikring Vestfold AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram