Brannøvelse

En slokkeøvelse eller brannøvelse gir viktig kunnskap og ekstra trygghet i hverdagen, både for bedriftsledelsen, den enkelte medarbeider, eller beboer i borettslag, sameier, eller leiegårder.

Oppdages en brann tidlig kan den slukkes med enkle midler dersom dere har fungerende slukningsmidler tilgjengelig. Dette forutsetter at ansatte eller beboere må ha kunnskap om bruk og riktig slokkemetode.

Kurset gir den enkelte kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp. Hensikten med kurset, er å tilegne seg ferdigheter i bruk av forskjellige typer slokkeutstyr.

Kurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slokkemidler som vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes en praktisk slokkeøvelse der alle får anledning til å øve på slukking av brann.

Målsetning

Utøveren skal beherske grunnleggende ferdigheter i slokking av små branntilløp. Disse ferdighetene skal utøveren oppnå ved å:

  • kjenne til ulike metoder for slokking og slokkeutstyr
  • kjenne til rutiner og opptreden ved oppstått brann
  • øve på praktisk slokking

Kurset inneholder:

  • Brannteori- og risiko
  • Bruk av slokkemidler

Praktiske slokkeøvelser/brannøvelse og demonstrasjoner.

Kontakt oss
© Brannsikring Vestfold AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram