Evakueringsøvelser

Et branntilløp kan utvikle seg til overtenning i løpet av fire til fem minutter. Hvor lang tid bruker dere på å evakuere deres bygg?

Vi gjennomfører evakueringsøvelser for bedrifter, kommuner, sameier, og borettslag.  Skal alle komme seg raskt i sikkerhet er det viktig å kunne oppdage en brann så tidlig som mulig. Tiden fra alarmen går, til evakuering starter kalles reaksjonstid. Reaksjonstiden reduseres betydelig om man øver jevnlig.  

Under øvelsen oppretter vi først en branninstruks om dere ikke har det fra før. Dere skal i henhold til denne branninstruksen øve på gjennomføringen av evakuering av bygget. I de tilfeller det er hensiktsmessig, tilbyr vi bruk av røykmaskin, for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.  Vi vil evaluere gjennomføringen sammen med dere, og fortelle hvor dere eventuelt har potensial til forbedring.

Om bygget er overtent på 4-5 minutter er tidsaspektet svært viktig. Det er avgjørende at den enkelte beboer, eller ansatt handler, raskt, riktig, og rasjonelt. ( De 3 R’er = RASKT, RIKTIG, RASJONELT.) Dette redder liv, og sparer store verdier. Samtlige bedrifter, borettslag, og sameier er pålagt å dokumentere sitt HMS-arbeid.  Vi utarbeider alltid dokumentasjon etter avholdt øvelse for våre kunder.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon om våre kurs, og øvelser.

Kontakt oss
© Brannsikring Vestfold AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram